Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI LÃNH

 (địa lí), mũi đá granit ở tỉnh Phú Yên, là phần nhô ra biển của dãy núi Đá Bia, độ cao trên 100 m. Về phía đông Đá Bia, núi chia ra ba nhánh, tiến ra biển thành ba mũi: Mũi Nạy ĐL, Mũi Ba cách nhau 3 km.