Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG THẲNG

 một trong những khái niệm nguyên thuỷ không định nghĩa của hình học, được thừa nhận như một khái niệm xuất phát để xây dựng môn hình học. Một sợi dây mảnh thật căng kéo dài vô tận về hai phía cho ta hình ảnh của một ĐT trong không gian. Phần của ĐT bị giới hạn tại một đầu bởi một điểm gọi là nửa ĐT. Đoạn thẳng là một phần của ĐT bị giới hạn ở cả hai đầu.