Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

vòng tròn lớn, giao tuyến của thiên cầu và mặt phẳng vuông góc với phương thẳng đứng đi qua điểm quan sát (ĐCT toán học). Trên thực tế, thường được hiểu là đường tròn tưởng tượng do hiệu quả thị giác mà ở đó ta thấy mặt đất (hoặc biển) và bầu trời hình như gặp nhau (ĐCT biểu kiến). ĐCT biểu kiến càng rộng khi điểm quan sát càng cao. Do khúc xạ ánh sáng của khí quyển, ĐCT biểu kiến thường nằm thấp hơn ĐCT toán học.