Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DƠI

(Chiroptera), bộ động vật có vú duy nhất biết bay, do có màng bay bằng da mỏng không lông kéo dài từ cánh bay trước với 4 ngón rất dài tới chi sau và thường tới cả đuôi. Ngón thứ nhất và các ngón chân nhỏ hơn các ngón khác, nằm tự do và có móc. Thân dài 2,5 - 40 cm, cánh thường dài 1,7 lần thân. Có 2 phân bộ: D lớn (Megachiroptera) và D nhỏ (Microchiroptera). Có 800 - 850 loài (có dẫn liệu tới 1.000 loài). Thức ăn chính là côn trùng và các loại quả, một số ít hút máu động vật có vú khác. Sống đến 20 năm. Phân bố rộng. Có 8 loài và 4 loài phụ được ghi vào Sách Đỏ thế giới.