Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠN BÀO

 các cơ thể chỉ cấu tạo bởi một tế bào (vd. vi khuẩn, nấm men, một số tảo, động vật nguyên sinh...).