Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ

 lí thuyết lượng tử của trường điện từ và tương tác của trường điện từ với các hạt mang điện, chủ yếu là electron, pozitron và muyon. Theo lí thuyết này, trường điện từ được lượng tử hoá và là một tập hợp những hạt (những lượng tử của trường) gọi là photon (quang tử). Tương tác của trường điện từ với vật chất (electron, pozitron, vv.) được xem như là sự hấp thụ và phát xạ photon. Tương tác điện từ của các hạt mang điện được thực hiện bằng sự trao đổi các photon. ĐĐLHLT mở đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ của lí thuyết trường lượng tử. Xt. Thuyết trường lượng tử; Trường điện từ.