Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG VẬT CÓ MIỆNG THỨ SINH

 (Deuterostomia), nhóm các ngành động vật có xoang cơ thể (xoang cơ thể chính thức), có miệng được hình thành từ phía đối diện của miệng phôi, hậu môn hình thành ở chỗ miệng phôi, cấu tạo cơ thể gồm 3 đốt nguyên thuỷ, 3 đôi túi thể xoang. Gồm các ngành: Da gai (Echinodermata), Mang râu (Pogonophora), Hàm tơ (Chaetognatha), Động vật nửa dây sống (Hemichordata), Động vật có dây sống (Chordata).