Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

 các định luật mà theo đó giá trị của một đại lượng vật lí không thay đổi theo thời gian khi những quá trình vật lí khác nhau xảy ra. Các ĐLBT quan trọng nhất: ĐLBT năng lượng, xung lượng (động lượng), momen động lượng, điện tích và số barion. Ngoài các ĐLBT nghiêm ngặt còn có các ĐLBT gần đúng, chúng chỉ đúng với một nhóm quá trình xác định, vd. ĐLBT tính chẵn lẻ, bị vi phạm đối với những tương tác yếu. Mỗi ĐLBT đều liên quan với một tính đối xứng nào đó của không gian hoặc thời gian. Xt. Nguyên lí I của nhiệt động học.