Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI

điểm gốc của thang nhiệt độ tuyệt đối và là giới hạn dưới của mọi nhiệt độ. ĐKTĐ ở mức thấp hơn 273,16 oC so với nhiệt độ của điểm ba của nước (0,01 oC). Về nguyên tắc không thể đạt tới ĐKTĐ. Xt. Điểm ba.