Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM

1. Một trong những khái niệm nguyên thuỷ (không định nghĩa) của hình học, được thừa nhận như một khái niệm xuất phát để xây dựng môn hình học. Trong hình học sơ cấp người ta chỉ mô tả hình ảnh của một Đ (hạt bụi, chấm mực).

2. Trong toán học hiện đại, các phần tử của một không gian trừu tượng cũng được gọi là Đ của không gian đó. Vd. trong không gian Ơclit n chiều, Đ được xác định bởi một bộ n số thực được sắp thứ tự.