Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG CƠ ĐỐT NGOÀI

(cg. động cơ Xtialinh), động cơ được cấp nhiệt năng từ bên ngoài và sử dụng lại nhiệt năng đó để biến thành công cơ học, do Xtialinh [R. Stirling; người Xcôtlen (Scotland; Anh)] sáng chế lần đầu vào năm 1816 (có chu trình hở, làm việc bằng không khí sấy nóng). ĐCĐN hiện đại làm việc theo chu trình hoàn nhiệt khép kín gồm hai quá trình đẳng nhiệt và hai quá trình đẳng tích lần lượt nối tiếp nhau qua 4 kì: nén, đốt, sinh công và làm mát. Chất sinh công là heli hoặc hiđro ở áp suất 10 - 14 MPa. Hiệu suất lí thuyết của ĐCĐN có hoàn nhiệt gần bằng hiệu suất của động cơ đốt trong làm việc theo chu trình Cacnô, hiệu suất thực tế chỉ gần bằng hiệu suất của động cơ điêzen. ĐCĐN hoàn thiện nhất được dùng trong ô tô tải và tàu thuỷ.