Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ

máy điện đồng bộ làm việc ở chế độ động cơ, biến điện năng xoay chiều thành cơ năng. Ưu điểm: hệ số công suất cao và có thể nâng cao hệ số công suất lưới điện, có khả năng quá tải cao. Nhược điểm: cấu tạo và vận hành phức tạp do có nguồn kích từ và cần có biện pháp để tạo mômen mở máy. ĐCĐĐB được sử dụng trong truyền động không yêu cầu điều chỉnh tốc độ kết hợp nâng cao hệ số công suất của lưới điện, các động cơ công suất nhỏ được sử dụng trong các hệ thống tự động, thiết bị ghi âm, ghi hình và các thiết bị dân dụng. Công suất từ vài oát đến vài chục mêgaoát.