Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG CƠ ĐIỆN

máy điện biến đổi điện năng thành cơ năng, là loại động cơ chủ yếu trong công nghiệp, giao thông vận tải và dân dụng. Gồm các loại: ĐCĐ một chiều (kích từ độc lập, song song, nối tiếp, hỗn hợp); ĐCĐ xoay chiều (đồng bộ, không đồng bộ không cổ góp, có cổ góp). ĐCĐ một chiều có ưu điểm về điều chỉnh tần số quay; ĐCĐ không đồng bộ (đặc biệt là loại lồng sóc) có ưu điểm về cấu tạo và vận hành đơn giản, giá thành thấp, làm việc tin cậy; ĐCĐ đồng bộ có ưu điểm vừa phát ra cơ năng vừa phát ra công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất lưới điện. Ngoài ra còn có rất nhiều động cơ công suất nhỏ một pha, hai pha, một chiều nam châm vĩnh cửu… trong các thiết bị tự động, thông tin, đo lường, điều khiển và trong dân dụng. Công suất ĐCĐ từ vài phần oát đến hàng chục mêgaoát.