Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÀN NAM GIAO

công trình kiến trúc dùng làm nơi vua tế trời đất trong các vương triều phong kiến. Thế kỉ 15, nhà Lê đã cho xây ĐNG ở phía nam kinh thành Đông Kinh (Thăng Long), có các điện Chiêu sự, Canh y và Trai cung. Năm 1663, Trịnh Tạc sai tu sửa và mở rộng ĐNG. Thế kỉ 19, khi nhà Nguyễn lấy Huế làm kinh đô, ĐNG ở Thăng Long suy tàn dần. Khi Pháp chiếm Hà Nội, công trình này đã bị phá huỷ.

ĐNG ở Huế được xây dựng từ thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635 - 47). Nhà Tây Sơn cho xây ở gần núi Ngự Bình. Năm 1806, vua Gia Long cho xây dựng ĐNG mới, cách Huế 4 km về phía nam. Thời Nguyễn, lễ tế Nam Giao được cử hành hằng năm ở đàn này. Từ đời Thành Thái (1889 - 1907) đến 1945, cứ 3 năm tế một lần (vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu).

 


Đàn Nam Giao

Đàn Nam Giao Huế