Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DƯƠNG VÂN NGA

(? - ?), thái hậu đời Đinh, hoàng hậu đời Tiền Lê. Là vợ Đinh Tiên Hoàng, mẹ Vệ Vương Đinh Toàn. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Đỗ Thích giết hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập làm vua, bà được tôn là hoàng thái hậu, tướng quân Lê Hoàn làm nhiếp chính. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc chống lại. Ngô Nhật Khánh rước quân Chăm vào cửa biển Đại Ác. Nhà Tống ở phía bắc nhân cơ hội kéo quân sang xâm lược. Trước tình thế đó, bà đồng tình với tướng Phạm Cự Lượng tôn Lê Hoàn làm vua, lập ra triều Tiền Lê, đảm đương công việc đánh giặc giữ nước. Sau đó bà trở thành hoàng hậu của vua Lê Đại Hành, tức Lê Hoàn.