Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DỊCH HẠCH

bệnh nhiễm khuẩn lưu hành ở động vật  gặm nhấm do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Bệnh truyền sang người do bọ chét ở chuột mắc bệnh đốt người. Bệnh thường có 3 thể: thể nổi hạch, thể phổi có thể lây sang người lành qua đờm và thể nhiễm khuẩn huyết. Bệnh phải khai báo quốc tế. Phòng bệnh bằng cách diệt chuột, diệt bọ chét và tiêm phòng vacxin ở những nơi dịch lưu hành nặng. Chữa bệnh: dùng kháng sinh tetracycline đạt kết quả tốt.