Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG SĨ NGUYÊN

(cg. Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Văn Đồng; sinh 1923), trung tướng (1974). Quê: xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tham gia cách mạng từ 1938, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1939). Tham gia nhiều chiến dịch trong Kháng chiến chống Pháp với cương vị phái viên Bộ Tổng tư lệnh; từ 1954 - 55, phụ trách công tác trao trả tù binh chiến tranh. Trong Kháng chiến chống Mĩ, lần lượt giữ các chức vụ: phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1964 - 65), chính uỷ Quân khu IV (1967), tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967 - 75). Từ 1979, bộ trưởng Bộ Xây dựng, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ 1982). Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá IV, V, VI; uỷ viên Bộ Chính trị các khoá V (dự khuyết), VI; đại biểu Quốc hội các khoá I, VI, VII, VIII. Được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác.