Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ"

bộ quốc sử gồm 15 quyển do Ngô Sĩ Liên biên soạn, viết bằng chữ Hán, xong năm 1479, sau được viết tiếp và bổ sung nhiều lần, tổng cộng thành 24 quyển, hoàn thành và khắc in xong lần đầu năm 1697. Ngô Sĩ Liên viết "ĐVSKTT" trên cơ sở bộ "Đại Việt sử ký" của Lê Văn Hưu (soạn năm 1272) và "Đại Việt sử ký tục biên" của Phan Phù Tiên (soạn năm 1455), chép từ họ Hồng Bàng đến khi Lê Thái Tổ lên ngôi, trong đó soạn mới thêm quyển I, phần ngoại kỉ (từ Hồng Bàng đến Thục). Những phần bổ sung và viết tiếp sau này trong ĐVSKTT là của các sử thần đời Lê như Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy và Nguyễn Quý Đức. Sách viết theo thể biên niên, liệt kê các vương triều. Tư liệu về nhiều mặt, có các lời bình nghiêm túc và theo quan điểm chính thống của các soạn giả, có kèm theo các bài tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên và bài "Việt giám thông khảo tổng luận" của Lê Tung.