Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ BẢN KỶ TỤC BIÊN"

(cg. "Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ tục biên"), bộ quốc sử bằng chữ Hán, chép nối vào bộ "Đại Việt sử ký toàn thư". Gồm 6 quyển, ghi chép các sự kiện từ 1676 đến 1740 theo thể biên niên. Do các sử thần Nguyễn Hoãn, Lê Quý Đôn, Vũ Miên, Ngô Thì Sĩ, Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn và Nguyễn Bá biên soạn. Đã được khắc in phổ biến. Năm 1838, Minh Mạng coi là "yêu thư, không phải là tín sử" vì quá đề cao họ Trịnh nên bị cấm lưu hành.