Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI THIÊN HÀ

phần vũ trụ có thể quan sát được bằng các phương tiện thiên văn hiện đại. ĐTH chứa vài tỉ Thiên Hà, trong đó có Thiên Hà của chúng ta (dải Ngân Hà). Hiện nay, ĐTH đang trong quá trình nở ra, điều đó có thể ghi nhận được qua sự chuyển dịch về phía đỏ của vạch quang phổ của các Thiên Hà. Xt. Thiên Hà; Dịch chuyển đỏ; Bich Beng.