Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỖ NHUẬN

(1439 - ?), danh sĩ triều Lê. Quê: làng Kim Hoa, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Đỗ tiến sĩ năm 1466. Là người nổi tiếng văn chương. Làm quan tới các chức đông các đại học sĩ, hàn lâm thị độc, thượng thư. Cùng với Thân Nhân Trung, là cận thần của vua Lê Thánh Tông. Thường xướng hoạ thơ ca với vua Lê, làm phó nguyên soái Hội Tao đàn. Có để lại một số bài thơ trong "Hồng Đức quốc âm thi tập". Là người cùng với Thân Nhân Trung, Quách Đình Bảo, Đào Cử, Đàm Văn Lễ tham gia biên soạn bộ "Thiên nam dư hạ tập" và bài kí văn bia tiến sĩ năm 1484 ở Văn Miếu (Hà Nội).