Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC

 môn cơ học nghiên cứu chuyển động vĩ mô và cân bằng của các môi trường ở thể lỏng, khí và vật rắn biến dạng.

Giả thiết cơ bản của CHMTLT là có thể xem vật chất như một môi trường đậm đặc liên tục, bỏ qua cấu trúc nguyên tử; khoảng cách giữa hai điểm của môi trường thay đổi trong quá trình chuyển động, đồng thời có thể xem các đại lượng đặc trưng của nó (mật độ, ứng suất, vận tốc phần tử...) là phân bố liên tục; vì vậy có thể sử dụng trong CHMTLT công cụ toán về các hàm liên tục. CHMTLT là cơ sở chung của các môn: lí thuyết đàn hồi, đàn - nhớt, lí thuyết dẻo, từ biến, thuỷ động lực, khí động lực, lí thuyết plasma, động lực học các môi trường chuyển pha, vv. CHMTLT có nhiều ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn: chế tạo máy, xây dựng, luyện kim, khai khoáng, nghiên cứu cấu tạo của Trái Đất và vũ trụ, dự báo thời tiết và động đất, vv.