Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"CHIẾU DỜI ĐÔ"

văn bản Hán văn của Lý Công Uẩn đề xuất chủ trương dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (1010). Bài "CDĐ" là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa rất trọng đại, đánh dấu bước tiến quyết định của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nhà vua tuyên bố cho toàn dân biết lí do phải dời kinh đô cũ (ở Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để dựng kinh đô mới, vì "muốn đóng nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau"; khẳng định Thăng Long (Hà Nội ngày nay) là "thắng địa", "nơi then chốt của bốn phương hội lại" và cũng là "nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời". Điều đó được lịch sử chứng minh qua gần một nghìn năm nay.