Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
YÊN MINH

huyện ở phía bắc tỉnh Hà Giang. Diện tích 781 km2. Gồm 1 thị trấn (Yên Minh - thị trấn), 17 xã (Hữu Vinh, Phú Lũng, Đông Minh, Thắng Mố, Bạch Đích, Sủng Tráng, Sủng Thài, Na Khê, Lao Và Chải, Mậu Duệ, Ngam La, Mậu Long, Ngọc Long, Đường Thượng, Lũng Hồ, Du Tiến, Du Già). Dân số 67.000 (2003), gồm các dân tộc: Tày, Mông, Nùng, Bố Y, Kinh. Địa hình núi thấp và cao nguyên cacxtơ - xâm thực. Sông Gâm, Sông Miên chảy qua. Trồng chè, cây ăn quả, ngô, lúa. Chăn nuôi: dê, bò, ong lấy mật. Trồng rừng nguyên liệu, tre, nứa, cây dược liệu. Khai thác đá xây dựng, cây dược liệu, lâm sản. Giao thông: quốc lộ 4C, tỉnh lộ 181, 176 chạy qua. Huyện trước đây thuộc tỉnh Hà Giang; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 1991, trở lại tỉnh Hà Giang.