Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU THIÊN

(tên thật: Hoàng Minh Giám; 1913 - 91), nhà văn Việt Nam. Quê: huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trước Cách mạng tháng Tám, viết tiểu thuyết lịch sử "Lê Thái Tổ" (1941), "Bà Quận Mĩ" (1942) và một số công trình nghiên cứu lịch sử: "Lê Thánh Tông" (1943), "Văn Thiên Tường" (1944), "Tuyết Giang Phu Tử" (1945). Tiểu thuyết "Bút nghiên" (1942), "Nhà nho" (1943), xoay quanh chủ đề học hành thi cử ngày trước. Sau 1954, là chuyên viên sử học ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ "Bóng nước Hồ Gươm" (2 tập, 1970), phản ánh tinh thần yêu nước của người Hà Nội trong những năm đầu thực dân Pháp chiếm thành phố.