Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ý THỨC

sự nhận thức bằng trí tuệ, trực giác, cảm xúc và toàn bộ các tri giác và thông tin từ thế giới bên ngoài mà con người có được vào mọi khoảnh khắc của cuộc đời, được sắp xếp lại theo cách của mỗi người. Trong điều kiện bình thường, YT có nhiều mức độ: cao nhất là sự sáng suốt (YT sáng suốt) đòi hỏi tập trung cao độ suy nghĩ với mức căng thẳng tâm lí lớn nhất; YT tỉnh táo - có suy nghĩ, không tập trung, không đòi hỏi cố gắng tâm lí; cuối cùng là tiềm thức, thể hiện trong khi ngủ bằng mộng mị. Trong trường hợp bệnh, các rối loạn YT đi từ u ám (YT bị che lấp, kết hợp với những chu kì tỉnh táo YT ngắn hạn), mù mờ đến hôn mê gồm nhiều mức độ. Trong bệnh học tâm thần và thần kinh, người ta phân biệt các trạng thái lẫn lộn, phân li YT, lệch lạc YT (như trong tâm thần phân liệt, mất nhận thức, mất ngôn ngữ, vv.).