Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHIẾN KHU Đ

chiến khu ở Miền Đông Nam Bộ trong Kháng chiến chống Pháp và Kháng chiến chống Mĩ. Thành lập tháng 2.1946, gồm 5 xã: Tân Hoà, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Lang, Lạc An (nay thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Cuộc kháng chiến phát triển, CKĐ mở rộng lên vùng rừng núi hiểm trở từ biên giới Việt Nam - Cămpuchia đến gần sát các thành phố Sài Gòn, Biên Hoà, Thủ Dầu Một. Là căn cứ của cơ quan chỉ đạo kháng chiến Nam Bộ trong Kháng chiến chống Pháp, rồi Miền Đông Nam Bộ và các lực lượng vũ trang tập trung.