Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN

 theo truyền thuyết, là cột đồng do Mã Viện (Ma Yuan) cho dựng ở biên giới Trung - Việt. Theo sách "Đại Thanh nhất thống chí", sau khi đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mã Viện đã cho đúc cột đồng có khắc chữ "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gẫy, Giao Chỉ diệt) dựng ở biên giới [nay thuộc vùng Cổ Sâm (Gushen), Khâm Châu (Qinzhou), Trung Quốc]. Có sách ghi cột đồng được đặt ở Lâm Ấp (vùng Nam Trung Bộ Việt Nam). Trên thực tế, không tài liệu nào chứng minh rõ ràng được sự tồn tại của cột đồng này.