Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỬ ĐỒNG TỬ

nhân vật trong truyện cổ tích Đầm Nhất Dạ (hay Chử Đồng Tử và Tiên Dung) của người Việt; biểu tượng cho lòng nhân hậu, hiếu thảo, vị tha; cho một tình yêu vững bền không phân biệt sang hèn, giàu nghèo; cho sự tìm tòi phát triển giao lưu, buôn bán mang lại phồn vinh cho cộng đồng, vv. Chử Đồng Tử được tôn vinh là một trong bốn vị thánh bất tử của Việt Nam (Tứ bất tử), là vị thần linh của Đạo giáo Việt Nam (Chử Đạo tổ). Xt. Tứ bất tử.