Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔN TRÙNG HỌC

khoa học về côn trùng. Đối tượng nghiên cứu trước tiên là côn trùng, gồm các lĩnh vực: sinh lí, sinh học, tập tính, sinh thái, địa động vật, vv. Ngoài ra, CTH còn quan tâm đến sự tăng trưởng, phát triển và hoạt động sống của các loài động vật, thực vật được côn trùng sử dụng làm thức ăn trong quá trình dinh dưỡng đã gây nên tổn thất cho động thực vật, đặc biệt là đối với sức khoẻ, cây trồng, cây rừng, nông sản, kho tàng, vv. Từ đó bắt buộc phải nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng chống, canh tác sinh học, kiểm dịch, vv. Các môn của CTH ứng dụng gồm: CTH nông nghiệp, lâm nghiệp, thú y, y học, côn trùng đặc sản (ong mật, cánh kiến đỏ, tằm ăn dâu, vv.).