Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỎ

thực vật thân mềm, thuộc nhiều họ khác nhau, chủ yếu họ Lúa (Poaceae), thường mọc tự nhiên trong ruộng, vườn, rừng (C dại), có thể trồng cho súc vật ăn (C chăn nuôi) hay làm cảnh (thảm C). 1) C dại được phân thành: C hoà thảo (họ Poaceae) như C ống, C tranh, C lồng vực; C lác (họ Cói Cyperaceae), thân 3 - 5 cạnh, rễ ngầm, khó diệt như C cú (củ gấu), C chát; C lá rộng thuộc họ Đậu (Fabaceae) như C hàn the (Desmodium sp.), họ Cúc (Asteraceae) như C hôi, C lào, họ Dền (Amaranthaceae) như dền gai. Các loại C dại hằng năm có thể trừ diệt bằng cuốc xới nông trước khi cỏ ra hạt hay dùng thuốc trừ C trước hoặc sau khi hạt nảy mầm. Các loại C dại lưu niên (C tranh, C cú) phải dọn sạch thân rễ hoặc cho ngập nước làm thối C hoặc dùng các loại thuốc làm chết, đặc biệt chú ý diệt C tranh (Imperata cylindrica). 2) C trồng làm thảm ở các công viên, sân bãi, thường dùng các loài họ Lúa như C vườn hoa (C lá); C lá tre (Paspalum conjugatum), lá rộng có hai bông choãi ra; C gà (Cynodon dactylon), sống dai, thân mảnh, bò trên mặt đất; C chân nhện (Digitaria propinqua); C mạng nhện (Aschaemum ciliare); C may (Chrysopogon aciculatus) có thân rễ mọc bò, sống dai, quả có gai khô hay mắc vào quần áo; C lông công (Sporobolus indicus); C gừng có màu hơi giống củ gừng. 3) C chăn nuôi: C có thân non mềm cho gia súc ăn, gặm được, giữ hay gây trồng dưới các dạng bãi chăn thả; C cắt tươi hay khô; C ủ xanh, ủ chua hoặc bột C. C hoà thảo trộn với 25 - 30% C họ Đậu là thức ăn chăn nuôi tốt, khi sử dụng chú ý tránh những loại C độc, có chứa ancaloit, axit xianhiđric (HCN), mimozin và các chất độc khác như C tháp bút, C gà nước (Paspalum scrobiculatum), có nấm kí sinh (Claviceps paspali). Một số loài C chăn nuôi thường gặp ở Việt Nam: C bấc (Leersia hexandra), C chỉ trắng (Digitaria adscendens, Paspalum sanguinali), C dày (Hemarthria compressa, Rottboellia compressa), C gà (Cynodon dactylon), C Ghinê (Panicum maximum), C lông Para (Brachiaria mutica), C lồng vực (Echinochloa crus -  galli), C mần trầu (Eleusine indica), C Mộc Châu (Paspalum urvillei), C Pangola (Digitaria decumbens), C stylo (Stylosanthes sp., S. guineensis var. gracilis), C voi (Pennisetum purpureum), C Xuđăng (Sorghum sudanense).