Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔLÔMBÔ C.

(Cristoforo Colombo; dạng phiên âm khác: Côlôngbô C.; 1450 - 1506), nhà hàng hải gốc Italia và là người Châu Âu đầu tiên tìm đến được Châu Mĩ. Có nhân cách quả cảm, đầy nghị lực và ham học hỏi. Được triều đình Tây Ban Nha đỡ đầu. Ngày 3.8.1492, Côlômbô chỉ huy 3 chiếc thuyền buồm (caraven) với 90 thuỷ thủ đi theo hướng tây, xuyên qua Đại Tây Dương, đến vùng quần đảo Bahama (Bahamas), Cuba và một số đảo ở Haiti. Tháng 3.1493, trở về Tây Ban Nha, được phong phó vương. Từ 1493 đến 1504, thực hiện tiếp 5 chuyến đi khác, đã đi dọc bờ biển phía đông miền Nam Châu Mĩ và lầm tưởng đó là bờ phía đông Ấn Độ. Sau đó gặp khó khăn, bị chống đối và thất sủng, Côlômbô đã chết trong nghèo khổ và quên lãng.

 


Côlômbô C.