Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÈO

loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, hình thành từ sự tổng hợp những yếu tố dân ca, dân vũ và các loại hình nghệ thuật dân gian khác thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. C là nghệ thuật biểu diễn ngẫu hứng, dựa trên cơ sở một thân trò và những hệ thống mô hình nhân vật, mô hình làn điệu đã có và không ngừng tiếp tục được bổ sung. C trước kia chủ yếu là miêu tả những mối quan hệ xã hội nông thôn Việt Nam. Đối tượng chủ yếu thường là số phận bi thảm của người phụ nữ. Hề là loại vai quan trọng thường có mặt trên sân khấu C. Nghệ thuật C hưng thịnh từ thế kỉ 18. Một số vở cổ đặc sắc còn truyền lại tới ngày nay như "Quan Âm Thị Kính", "Trương Viên", "Kim Nham", "Lưu Bình Dương Lễ", vv. Lúc đầu C thường diễn ngay ở sân đình (xt. Chèo sân đình). Đầu thế kỉ 20, C được đưa vào đô thị, diễn ở các rạp cố định như rạp Sán Nghiên Đài, Lạc Việt. Từ đó, nghệ thuật C trở thành nghệ thuật chuyên nghiệp, hình thức được cải biên theo từng thời kì và mang những tên gọi như C văn minh, C cải lương, C hiện đại phản ánh nhiều đề tài phong phú trong đời sống nhân dân. C là loại hình nghệ thuật độc đáo và đặc sắc của dân tộc Việt Nam.