Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CANTO G.

(Georg Cantor; 1845 - 1918), nhà toán học Đức, sinh tại Xanh Pêtecbua (Sankt Peterburg), chuyển sang Đức từ 1856; nghiên cứu toán học, vật lí và triết học. Người sáng lập ra lí thuyết tập hợp, đưa ra các khái niệm về bản số, số siêu hạn, điểm tụ, tập hợp đóng, tập hợp mở; mở đường vào lí thuyết chiều và thúc đẩy sự phát triển của tôpô đại cương.