Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤP SAO

đại lượng đặc trưng cho độ sáng E của thiên thể. Kí hiệu m. Được tính theo công thức m = –2,5 lgE + const. Như vậy, sao càng mờ thì cấp của nó càng cao. Hiệu giữa hai CS kế tiếp tương ứng với sự thay đổi độ sáng khoảng 2,5 lần. Tuỳ thuộc vào phương pháp quan sát, có thể phân biệt: CS biểu kiến, CS quang học, CS tuyệt đối, CS biểu kiến phổ dụng. Sao sáng nhất bầu trời là Đại Khuyển (chòm Thiên Lang), có m = –1,5. Sao mờ nhất mà kính viễn vọng lớn nhất có thể ghi được có m = 25. Xt. Độ sáng của thiên thể.