Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BƯỚM ĐÔ ĐỐC

(Vanessa atalanta), loài côn trùng, họ Bướm đất (Nymphalidae). Sải cánh 6 cm, mặt trên cánh màu đen điểm vệt trắng cùng băng chéo đỏ; cánh sau đen, mép viền đỏ. Phân bố khắp Châu Âu và vùng ôn đới Châu Á. Ăn hại lá cây đay bằng cách xếp lá thành bao. Thường hoá nhộng trong tổ. Có thể có hai thế hệ. Bướm xuất hiện vào mùa xuân. Có tập tính di cư xa nên có thể phát thành dịch và gây hại nghiêm trọng ở những vùng BĐĐ di cư đến.