Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẢNH SÁT

người được nhà nước giao nhiệm vụ duy trì pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.