Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM

hỗn hợp este butylic của axit 2, 4 - điclophenoxiaxetic (2, 4 - D) và axit 2, 4, 5 - triclophenoxiaxetic (2, 4, 5 - T). Ở trạng thái lỏng, sánh như dầu, không tan trong nước, có độ bay hơi thấp, dễ xâm nhập qua lá và làm rối loạn điều tiết sinh trưởng của cây. Nguy hiểm đối với người, chủ yếu do tạp chất đioxin có trong 2, 4, 5 - T. Ở người bị nhiễm CĐMDC, phát hiện thấy các biến loạn nhiễm sắc thể, tăng tỉ lệ ung thư, vd. ung thư gan nguyên phát và dị tật ở thế hệ con. Trong chiến tranh ở Việt Nam, quân đội Mĩ đã sử dụng hơn 44 triệu lít CĐMDC để làm rụng lá cây, giảm chất lượng nông sản, gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đến môi trường sống và sức khoẻ con người… Xt. Chất diệt cỏ.