Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ PHANH

thiết bị hoàn chỉnh làm giảm vận tốc hoặc dừng hẳn sự vận động của thiết bị chuyển động. BP thường bao gồm các bộ phận chủ yếu: bộ phận điều khiển, bộ phận truyền động và bộ phận công tác.