Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂY BƠ

 (Persea gratissima, Persea americana; tk. cây lê dầu, cây avôcađô), cây gỗ, họ Long não (Lauraceae). Thân cao 8 - 10 m. Lá hình trái xoan, mũi mác. Quả thịt màu xanh lục, sau chuyển màu bơ, ăn được. Hạt to. CB có nguồn gốc ở Châu Mĩ cận nhiệt đới. Có nhiều giống với nhiều nòi lai. CB đòi hỏi nhiệt độ trung bình các tháng nóng là 25 oC, các tháng lạnh 15 oC, đất cao ráo, mực nước ngầm dưới 2 m. Đất đỏ phát triển trên đá bazan rất thích hợp cho CB (như ở Bảo Lộc - Lâm Đồng). Năng suất 70 - 90 kg quả/cây.năm, có thể đến 200 kg quả/cây.năm.