Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT CLOHIĐRIC

(A. hydrochloric acid), HCl. Là dung dịch khí hiđro clorua (HCl) trong nước. Là axit mạnh. AC đặc chứa trên 35% HCl theo khối lượng (ở 20 oC): chất lỏng không màu, bốc khói; khối lượng riêng 1,18 g/cm3. Dùng trong công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm, trong tổng hợp hữu cơ. Ở Việt Nam, chỉ mới sản xuất được loại AC kĩ thuật (có màu vàng nhạt do lẫn hợp chất của sắt).