Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẦU LONG BIÊN

 cầu vượt Sông Hồng đầu tiên tại thành phố Hà Nội, trước đây gọi là cầu Đume [mang tên toàn quyền Đông Dương Đume (P. Doumer)], do Pháp xây dựng (1889 - 1902). Cầu dành cho đường sắt đơn (khổ 1.000 mm) chạy ở giữa. Hai bên là đường ô tô (rộng 2,7 m) và đường đi bộ (rộng 0,8 m). CLB gồm 19 nhịp dầm thép (dạng dầm mút thừa có nhịp treo). Trừ hai nhịp biên, các nhịp ở giữa có khẩu độ 75 m (nhịp số chẵn) và 105 m (nhịp số lẻ), các trụ đều dùng móng giếng chìm hơi ép. Chiều dài toàn cầu là 1.681 m. Trong chiến tranh chống Mĩ, CLB đã bị đánh bom nhiều lần (1966 - 67). Các nhịp bị đánh đổ đã được thay bằng các loại dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới (dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, CLB chỉ dành cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường bộ.

 


Cầu Long Biên