Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỔ ĐỀ HAINƠ - BÔREN

từ một họ bất kì các khoảng mở phủ đoạn [a, b] (nghĩa là mỗi điểm của đoạn [a, b] thuộc ít nhất một khoảng nào đó của họ đó) có thể trích ra một họ con hữu hạn cũng phủ đoạn [a, b]. Tính chất này được khái quát thành khái niệm compăc trong một không gian tôpô bất kì (x. Compăc). Bổ đề này được gọi theo tên của nhà toán học Đức Hainơ (H. E. Heine) và nhà toán học Pháp Bôren (E. Borel; 1871 - 1956).