Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ

bảng liệt kê các số nguyên tố trong các số tự nhiên. Từ thời Ơclit (Euclide), người ta đã biết rằng, trong các số tự nhiên có vô số các số nguyên tố. Năm 1603, nhà toán học Catanđi (X. A. P. Cataldi) người Italia đã lập BSNT đến số 760. Ngày nay, đã có những BSNT cho đến số hàng trăm triệu.