Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

bảo tàng quốc gia Việt Nam, đặt tại số 1 phố Tràng Tiền, Hà Nội. Trước kia là cơ sở của một bảo tàng được xây dựng từ thời thuộc Pháp. Sau ngày tiếp quản Hà Nội (1954), hệ thống và nội dung trưng bày được chỉnh lí và chính thức mở cửa 3.9.1958. Năm 1998 - 2000, Bảo tàng tiến hành chỉnh lí nâng cấp hệ thống trưng bày chính với 7.000 tư liệu hiện vật trưng bày, giới thiệu một cách có hệ thống tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến Cách mạng tháng Tám 1945. Hệ thống trưng bày gồm các phần: 1) Việt Nam thời tiền sử; 2) Việt Nam từ thời dựng nước đầu tiên đến thời Trần (thế kỉ 13 - 14); 3) Việt Nam từ thời nhà Hồ đến Cách mạng tháng Tám 1945 (thế kỉ 15 đến 1945); 4) Sưu tập điêu khắc đá Chăm. Ngoài hệ thống trưng bày chính, BTLSVN còn có hệ thống trưng bày ngoài trời giới thiệu gần 100 hiện vật tạo nên sự hấp dẫn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của xã hội.

Kho bảo tàng hiện lưu giữ trên 100 nghìn hiện vật lịch sử có giá trị, bao gồm nhiều sưu tập thuộc nhiều thời đại của lịch sử Việt Nam, độc đáo và quý hiếm như các sưu tập thuộc các nền văn hoá khảo cổ từ sơ kì thời đại đá cũ đến thời đại đồng thau và sắt sớm; các sưu tập hiện vật thuộc văn hoá Đông Sơn; các sưu tập gốm sứ Việt Nam; sưu tập điêu khắc đá Chăm; các sưu tập hiện vật nước ngoài, vv. Bộ sưu tập trống đồng cổ có 84 chiếc với đầy đủ loại hình (loại Hêgơ I: 28 chiếc, loại Hêgơ II: 21 chiếc, loại Hêgơ III: 27 chiếc, loại Hêgơ IV: 8 chiếc), là một trong những sưu tập quý hiếm của BTLSVN và cũng là của lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam.