Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÂU LẠC

quốc gia cổ đại của người Việt, ra đời tiếp sau nhà nước Văn Lang trên địa bàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Ở đây có hai tộc người lớn là Tây Âu và Lạc Việt sinh sống, có nhiều quan hệ giao lưu văn hoá, kinh tế. Đứng đầu Tây Âu là Thục Phán, đứng đầu Lạc Việt là Hùng Vương. Cuối thế kỉ 3 tCn., trong kháng chiến chống quân xâm lược của đế chế Tần, Thục Phán đã hợp nhất hai tộc người này và thành lập nước ÂL, đóng đô ở Cổ Loa (x. Cổ Loa). Cũng có thuyết nói nước ÂL thành lập năm 257 tCn. Nước ÂL tồn tại đến 179 tCn. thì bị Triệu Đà thôn tính.