Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÌNH THAN

tên gọi bến sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Năm 1282, là nơi diễn ra cuộc họp của vua Trần Nhân Tông với các vương hầu để bàn định kế hoạch đánh giặc, chuẩn bị cuộc Kháng chiến chống Nguyên 1285. Xt. Hội nghị Bình Than.