Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÂM NHẠC

loại hình nghệ thuật dùng âm thanh và nhịp điệu để diễn tả tư tưởng, tình cảm của con người. Căn cứ vào đặc trưng của quá trình sáng tạo, biểu diễn và tiếp thu, có thể chia thành ÂN chuyên nghiệp và ÂN dân gian. Căn cứ vào các phương tiện diễn tả nghệ thuật có thể chia thành ÂN có lời (cg. nhạc hát) và ÂN không lời (nhạc đàn hay khí nhạc). Có loại ÂN chuyên nghiệp do các nghệ sĩ chuyên nghiệp sáng tác và biểu diễn; có loại ÂN dân gian do nhân dân lao động sáng tác và biểu diễn, đó là một bộ phận quan trọng của ÂN dân tộc. ÂN dân gian còn bao gồm ÂN sinh hoạt, ÂN tế lễ.