Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÌNH LONG

huyện ở phía tây tỉnh Bình Phước. Diện tích 756,12 km2. Gồm 1 thị trấn (An Lộc – huyện lị), 13 xã (Thanh Lương, Thanh Phú, An Khương, Thanh An, Tân Hưng, Tân Lợi, Phước An, Thanh Bình, Tân Hiệp, An Phú, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Khai). Dân số 129.453 (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Xtiêng, Khơ Me. Địa hình chủ yếu đồng bằng thềm tích tụ và thềm xâm thực thuộc vùng đất đỏ bazan, đất xám. Sông Xa Cát chảy qua, Sông Bé chảy qua phía đông huyện, hồ Dầu Tiếng ở phía tây huyện. Trồng cao su, hồ tiêu, cây ăn quả, điều. Chăn nuôi trâu, bò. Khai thác tre, lồ ô, nguyên liệu giấy. Chế biến cao su, sản xuất vật liệu xây dựng. Giao thông: quốc lộ 13, tỉnh lộ 246, 245 chạy qua. Huyện thành lập từ 11.3.1977, do hợp nhất các huyện: Lộc Ninh, Hớn Quản và Chơn Thành thuộc tỉnh Sông Bé (1976 - 96).