Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÂM DƯƠNG LỊCH

hệ lịch có cơ sở giống như âm lịch (tháng giao hội, năm âm lịch) nhưng có cải tiến bằng cách đặt thêm tháng nhuận để năm của ÂDL không sai nhiều với chu kì khí hậu. Trung bình cứ 3 năm rồi 2 năm (tam niên nhất nhuận, ngũ niên tái nhuận) ÂDL lại có một tháng nhuận. Nhưng chính xác hơn là cứ chu kì 8 năm thì có 3 tháng nhuận [theo người Babylon (Babylone)], 19 năm có 7 tháng nhuận (theo Trung Quốc, Hi Lạp cổ). Năm có tháng nhuận gồm 13 tháng, có 384 - 385 ngày, được gọi là năm nhuận. Với cách đặt nhuận như vậy, cuối một chu kì tổng số ngày theo ÂDL và theo năm xuân phân xấp xỉ bằng nhau nhưng trong từng năm của chu kì thì ngày tháng vẫn sai nhau. Vì thế ÂDL vẫn không được thật đúng chu kì khí hậu như dương lịch.

Ở Việt Nam, trước kia dùng ÂDL có nguồn gốc từ Trung Quốc (thường được gọi không chính xác là âm lịch). Từ 1.1.1968, theo quyết định QĐ 121/ CP / ngày 8.8.1967 của Nhà nước, ÂDL chỉ dùng để xác định các ngày lễ truyền thống và kỉ niệm lịch sử và phải tính lại cho phù hợp với giờ chính thức của Việt Nam. Xt. Âm lịch; Dương lịch.